Průkaz původu psa - Car od Kbelnické skály

obr.1

obr.2